analogni uređaj


analogni uređaj
• analog device

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.

Look at other dictionaries:

  • pojàčalo — sr tehn. 1. {{001f}}a. {{001f}}analogni uređaj koji nadoknađuje gubitke u prijenosnom kanalu pojačavanjem snage analognoga signala u određenom frekvencijskom pojasu [četverokanalno ∼] b. {{001f}}uređaj koji pojačava snagu električnog signala… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pojačalo — pojàčalo sr DEFINICIJA tehn. 1. a. analogni uređaj koji nadoknađuje gubitke u prijenosnom kanalu pojačavanjem snage analognoga signala u određenom frekvencijskom pojasu [četverokanalno pojačalo]; amplifier b. uređaj koji pojačava snagu… …   Hrvatski jezični portal

  • analogan — ȁnalogan prid. <odr. gnī> DEFINICIJA 1. koji je nečemu nalik, koji je po nekoj osobini nečemu sličan, koji nečemu odgovara; istovrstan 2. inform. a. koji veličine predstavlja neprekinuto promjenjivim fizikalnim svojstvom (o elektroničkom… …   Hrvatski jezični portal

  • modulator — modùlātor (modulȃtor) m <N mn i> DEFINICIJA tehn. 1. uređaj kojim se mijenjaju karakteristike vala nosioca u ovisnosti o modulirajućem signalu 2. uređaj koji pretvara digitalni signal u analogni ETIMOLOGIJA vidi modus …   Hrvatski jezični portal

  • sìgnāl — m 〈G signála〉 1. {{001f}}znak koji služi da bi se dojavila poruka ili upozorenje [crvena krpa predstavljat će ∼ za upozorenje] 2. {{001f}}stvar, znak i sl. koji ukazuje da će se nešto početi događati [dim iz vulkana je ∼ moguće erupcije] 3.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • signal — sìgnāl m <G signála> DEFINICIJA 1. znak koji služi da bi se dojavila poruka ili upozorenje [crvena krpa predstavljat će signal za upozorenje] 2. stvar, znak i sl. koji ukazuje da će se nešto početi događati [dim iz vulkana je signal moguće… …   Hrvatski jezični portal